Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie
Spotkanie w sprawie sprzedaży drewna Ogłoszenie

Spotkanie w celu wyłonienia nabywcy i ustalenia szczegółów odbędzie się we wtorek 6 sierpnia 2019r. o godz. 19 w biurze Współnoty Leśnej w Witowie.
/zobacz szczegóły/

Komisja Lasowa Uprawnionych do Wspólnoty Leśnej Wsi Witów, mając delegację uprawnionych do podejmowania decyzji, zgodnie z uchwałą Wiejskiego Zebrania Uprawnionych ogłasza, że przedstawia do sprzedaży wolnorynkowej drewno na pniu (stojące, posusz kornikowy) w UROCZYSKU "KOPIEC nad Kosarzyskami" w oddz. 36.

Spotkanie w celu wyłonienia nabywcy i ustalenia szczegółów odbędzie się we wtorek 6 sierpnia 2019 r. o godz. 19 w biurze Wspólnoty Leśnej w Witowie.

Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 135 zł/m3 (netto).

ZA KOMISJĘ


powrót